Консервирането е удоволствие, ако сте избрали капачките на „Херос”.

Затварянето е лесно, удобно и сигурно при съблюдаване на следните препоръки:

Преди затваряне почистете ръба на буркана и огледайте внимателно за отчупени части или неравности. Бурканите се пълнят до опорния ръб.
Затварянето може да се осъществява от автоматизирано оборудване (затварачна машина) или ръчно. От съществено значение е да се контролира силата, прилагана за затваряне. Тя трябва да бъде достатъчна за да се осигури херметичност на опаковката и да се предотврати отвъртане на капачката. В същото време силата на затваряне не трябва да бъде толкова голяма, че да затрудни отварянето на опаковката от потребителя или при прекомерна сила да се получи превъртане на капака с деформиране на зъбчетата му. Ако затварянето се извършва ръчно, Ви препоръчваме предварително да навлажните ръцете си. Когато ръцете са влажни силата на затваряне е достатъчната и необходимата за постигане на добра херметичност.
Капачките се затварят със завъртане по витките на буркана. Наклонът на винтовата линия по която са оформени витките способства за плавното завиване на капачката без големи усилия, а също така осигурява сравнително къс ход на зъбчетата по витките за постигане на добро затваряне. Уплътняването между капачката и буркана е челно. Затварянето се състои в предаване на първоначален натиск върху капачката, при което в резултат на еластичността на уплътнителния пръстен и следващо завиване, гърловината прониква в него.


1.Огледайте внимателно ръба на буркана за отчупени части или неравности.
2. Почистете добре ръба на буркана.
3. Не препълвайте буркана над опорния ръб.
4. Намокрете ръцете преди да пристъпите към затваряне на буркана с капачката.
5. Завъртете капачката по витката на буркана.
6. Не прилагайте прекомерна сила при затваряне за да не деформирате зъбчетата и превъртите капачката.

Необходимо е да се съблюдават и следните правила:

1. Пълнене на буркана – 96% от обема. Да се остави празно пространство около 4% (приблизително до опорния ръб)   за да се получи вакуум.
2. Затваряне -  ако има възможност потопете капачката в гореща вода. При загряване на капачката уплътнителния пръстен омеква и спомага за по-доброто уплътняване. С пръсти насочете капачката към витките на буркана, след което завъртете капачката с ръка така, че зъбчетата да се плъзгат по витката на буркана. От приложената сила на затваряне зависи доброто уплътняване и постигане на добра херметичност и вакуум. Но не натягайте прекалено при затваряне. Не забравяйте, че за да се създаде вакум, въздуха трябва да излезе от буркана.

Приготвената с любов храна е вкусна и пълноценна!